Mesa hierro blanco, tapa cuadrada o redonda.

Mesa Hierro

Mesa Hierro

Mesa hierro blanco, tapa cuadrada o redonda.